Molecular biology

Biologie moleculară: Concepte, metode, aplicaţii
ediţia 6-a (LXIX+506 pag.)
Editura Solness, Timişoara, 2009
(ISBN 978-973-729-179-0)

Cuprins
Contents