Books in Miscellaneous fields

Dioecesis Timisoaraensis MXXX – MCMXCVIII
ediţia 2-a (VIII + 416 pag)

ediţie cvadrilingvă (română, franceză, germană, engleză)
Editura Eurobit, Timişoara, 1998
(ISBN 973-9336-29-9)

Cuprins
Contents
Sommaire
Inhalt


Almae matres mundi: Universităţi europene – de la începuturi la
anul 1600, Vol. I

ediţia 2-a (XXIV+272 pag.)
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2019
(ISBN 978-973-27-3145-1)

Cuprins
Contents